Kunst Earthship3a

Gepubliceerd op juli 19, 2013 | door AutobandTV

0

Earthship – Duurzaam bouwen met gebruikte autobanden!

Met gebruikte banden als constructiemateriaal zijn inmiddels al heel wat Earthships, ook wel aardehuizen, gebouwd. Het concept van het Earthship, Aardehuis, is gebaseerd op drie uitgangspunten namelijk de autonomie van de bewoners, het toepassen van duurzame technologie en het hergebruiken van afgedankte producten. Zo wordt een Earthship gebouwd van gerecycleerd materiaal, waarbij gebruikte autobanden met name verwerkt worden in de wandopbouw, en voorziet een Eartship zelf in stroom en water.

De filosofie achter een Earthship project is o.a. dat door beroep te doen op gerecycleerd materiaal, de afvalberg wordt verkleind zonder beroep te doen op nieuwe grondstoffen. Vanuit deze filosofie wordt een Earthship zo ingericht en van mileubewuste technologie voorzien, dat het geen beroep hoeft te doen op de openbare nutsvoorzieningen. Bewoners van een Earthship zijn dan ook volledig aangewezen op regenwater, smeltwater en het hergebruik van afvalwater. De daken van Earthships hebben hiervoor een constructie waarbij al het water afgevoerd wordt naar 1 punt, om vervolgens in een reservoir te worden verzameld. Met als uitgangspunt de volledige onafhankelijkheid van bewoners te waarborgen wordt naast het toepassen van afgedankte (bouw)materialen en de eigen watervoorziening, ook gebruik gemaakt van zonnecellen en/of windturbines voor de energievoorziening. Een onderzoek van het Nederlands instituut voor Bouwbiologie berekende dat een Earthship ruim negenmaal minder mileubelasting veroorzaakt dan een vergelijkbare traditioneel gebouw.

De geestelijk vader en architect van de zgn. Earthship projecten is Michael Reynolds. Michael Reynolds heeft al in de jaren ’70 zijn eigen huis in Taos, New Mexico, op deze wijze gebouwd. Tegenwoordig gaat hij de hele wereld over om zijn medewerking te verlenen aan de realisatie van Earthships en is er inmiddels een wereldwijde Eartship beweging ontstaan. Op de website van earthship zijn de gerealiseerde earthship projecten te zien en kunnen earthships besteld worden of gekocht! Via YouTube kun je ook de totstandkoming van een aantal projecten in bijvoorbeeld Malawi (Africa), Guatemala, Haiti, Australia en andere plekken op de wereld zien, maar!

Dichter bij huis is ook een Earthship project tot stand gebracht nl. in de Nooterhof. Dit eerste Earthship (aardehuis) is in het kader van het 100-jarig bestaan van SWZ (Stichting Woningbouw Zwolle) gebouwd in samenwerking met een team van Michael Reynolds. De Nooterhof is een park waar meer doen met de natuur centraal staat. Het doepark Nooterhof is een praktisch kenniscentrum voor groen en duurzaamheid waarbij onderwijs, organisaties en burgers elkaar “in het groen” ontmoeten. Het gebouwde Earthship is door SWZ geschonken aan de burgers van Zwolle en is in gebruik als Theehuis Earthship. En in Olst, vlakbij Deventer, wordt er momenteel zelfs gebouwd aan een gemeenschap van Earthships – Aardehuizen. De ontwikkeling van dit project is via internet te volgen!

Tags: , ,


Over de auteur


Back to Top ↑

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com